Екипът на Фондация „Право и Интернет“ има удоволствието да отправи покана за участие в кръгла маса, посветена на обсъждане на практическото приложение на разпоредбите на Директива 2012/29, а именно възможни ли са още промени в тази посока в Наказателно-процесуалния кодекс, каква е възможността за прилагане на „Европейската гаранция за детето“ у нас, както и други актуални теми и политики в сферата на права на детето. Обект на дискусия ще бъдат още ползите от прилагането на методология за индивидуална оценка на нуждите на деца жертви на престъпление, създадена по проект E-PROTECT.

Гост-лектори на събитието ще бъдат Марга Стоянова от Държавна агенция за закрила на детето и Надя Кожухарова от Асоциация Анимус.

Кръглата маса ще се проведе в гр. София на 17.05.2022 г. между, 09:30 и 16:00 часа, в място за срещи и събития „+Това“, на адрес гр. София, ул. Марин Дринов №30.

Събитието се организира в рамките на проект „Подобряване на способностите на специалисти, работещи с деца жертви на престъпление (E-PROTECT II)“, който се изпълнява от организации от България, Италия, Гърция и Румъния под ръководството на Фондация „Право и Интернет“.

Можете да се регистрирате на адреса на събитието: https://events.netlaw.bg/#/en/event-registration/7...