Събитието е посветено на менторската платформа EMPLOY, която е създадена като част от проекта „mEntoring prograMme for young People at risk for Labour fOrce entrY“ (EMPLOY).

Поради противоепидемичните мерки, събитието ще се проведе в два дни (с едно и също съдържание) на 28.07.2021г. и 29.07.2021г. в „Social Innovators“, ул. „Дякон Игнатий“ 19 , ет. 2, гр. София, България. В залата е възможно да присъстват 25 души, затова при регистрация моля изберете една от предложените дати. Регистрация може да направите на employ@netlaw.bg , както и на тел: +359 889 941 195. Записването става и чрез попълване на онлайн формите по-долу:

Регистрация за събитието на 28.07.2021г.: https://events.netlaw.bg/#/en/event-registration/e13af96ebcb4440b5e2484394fda5d

Регистрация за събитието на 29.07.2021г.: https://events.netlaw.bg/#/en/event-registration/a6b6ff63957e0e8b1888c07a3a8b3b

Програма

09:30 – 10:00
Регистрация

10:00 – 10:30
Добре дошли! Представяне на участниците

10:30 – 11:00
Представяне на проекта EMPLOY:
- Демонстриране на ползите от повишаването на уменията на менторите и желанието им да обучават млади хора от рискови групи.
- Средства за подготовка на целевите групи за навлизане на пазара на труда.

11:00 - 11:15
Кратка почивка

11:15 – 11:45
Представяне на EMPLOY e-Hub:
- Дизайн
- Съдържание
- Функционалности

11:45 - 12:15
Въпроси и отговори

12:15 – 12:30
Заключителна реч и обратна връзка