Дата: 21 - 22 април 2016 г.

На 21 - 22 април 2016 г. се проведе двудневна среща на Управителния комитет по проект EVIDENCE, организирана от Институтът по правна информационна теория и техники към Националният изследователски съвет, Италия.

Координаторът на проекта представи актуализиран статус на проекта, преглед на предстоящите събития по проект EVIDENCE, а също и на събития, които могат да имат отношение към проекта.

Фондация „Право и Интернет” бе представена от Александра Цветкова – Ръководител на проекта.

За повече информация, моля посетете интернет адреса на проекта.