Institute for Information Law (Нидерландия)

Институтът по информационно право (основан през 1987 г.) е част от юридическия факултет на Университета в Амстердам. Институтът стопанисва един от най-големите изследователски учреждения в областта на информационното право в Европа. В него работят над 25 квалифицирани изследователи, които активно проучват и допринасят за широк кръг от теми в областта на информационното право, включително правото на интелектуална собственост, медийно и телекомуникационно право, защита на личните данни и свободата на словото.