Всяко поведение на ползвателите на Интернет влияе върху правото на авторите и техните правоприемници. Казано по друг начин, не е възможно да се направи нещо в общото електронно пространство, което потенциално да не засяга нечии авторски права. Разглеждането на интернет страниците, съхраняването на част от тяхното съдържание в паметта на компютъра, препращане на съобщения от електронната поща – всички тези действия включват възпроизвеждане на обекти, защитени от авторското право.

Фондация "Право и Интернет" притежава сериозен дългогодишен опит в областта на защитата на интелектуална собственост в електронното пространство. Нейни експерти са представители по индустриална собственост към Патентното ведомство на Република България, Световната организация по интелектуална собственост и Организацията за хармонизация на вътрешния пазар по отношение на националните, международни и общностни търговски марки. Фондацията неведнъж е осигурявала консултации по отношение на сложни правни въпроси, свързани с имена на домейни, авторски права върху софтуерни продукти и бази данни, и др.

От 2007 г. двама от старшите експерти на Фондацията са избрани за арбитри за разрешаване на спорове в домейна .eu в Арбитражния съд към Икономическата и селскостопанска камара на Чехия.

През 2007 г. екипът на Фондация "Право и Интернет" завършва проект, имащ за цел да спомогне за преодоляване на празнините в правото във връзка с развитието на информационните технологии и по-конкретно в сферата на защитата на авторските права и борбата с киберпрестъпността в България. В рамките на проекта е изготвен анализ на състоянието на защитата на интелектуалната собственост и са разработени предложения за изменения в българското законодателство в тези насоки. Организирани са обучения на магистрати, адвокати и други експерти в областта на ИКТ и са обсъдени най-често срещаните проблеми. Дейностите са реализирани с финансовата подкрепа на Държавния департамент на САЩ.

През 2007 г. се финализира и работна среща на експерти от цяла Европа, реализирана по инициатива на Фондацията и с финансовата подкрепа на НАТО, на която една от дискутираните теми е именно престъпленията, свързани с нарушаване правата на интелектуална собственост, и мерките, които могат да бъдат предприети за ограничаването им.

През 2009 г. експертите на Фондация "Право и Интернет" успешно реализират и проекта "Правосъдие в дигиталната ера - Укрепване на капацитета на магистратите на България и Румъния при разследване, обвинение и осъждания в случаи, включващи кибер престъпления" с финансовата подкрепа на Европейската комисия, Генерална дирекция "Свобода, сигурност и правосъдие", по програмата Криминално правосъдие 2007, в който една от основните теми отново е защитата на интелектуалната собственост в Интернет.