През май 2017 в Малта се проведоха последователно кръгла маса в рамките на работен пакет 4 и Среща на управителния комитет. Целта на кръглата маса бе да събере ценна обратна връзка от експерти в областта, което да допринесе за изработването на крайните продукти на работния пакет.

Срещата включва представяне на нови членове на екипи, обобщаване на резултатите по напредъка на проекта между предходната среща на партньорите от ноември 2016 г. и 01 май 2017 г., както и статуса на всеки отделен работен пакет, представен от ръководителя му.

Екип на Фондация „Право и Интернет“ взе участие в двете събития.

За повече информация, моля посетете интернет адреса на проекта.