Период: Ноември 2006 - Март 2007
Статус: Приключил
Контакти: Георги Димитров


Описание

Основните засегнати теми в обучението са същност на електронния подпис и електронния документ; подаване на електронно заявление за вписване; проверка на електронен подпис - заявления и доказателства; достъп по електронен път до Търговския регистър - извършване на електронни справки и издаване на електронни удостоверения; актове за регистрация и откази в електронна форма; търговска регистрация, действия на вписване, заличаване и обявяване; запазване на фирма; публичност на регистъра; регистърно производство, обжалване на отказ, изменения в търговския закон във връзка с търговската регистрация; изменения в Търговския закон във връзка с производството по несъстоятелност. Обучени са 50 служители на Агенция по вписванията.