Дата: 29 май 2018 г.

Тема: Партньорите по проект e-MEDIATION, съвместно с Търговско-промишлена камара Пловдив организират на 29 май 2018 г. в гр. Пловдив представяне на електронна платформа за медиация.

Партньорите по проект e-MEDIATION, съвместно с Търговско-промишлена камара Пловдив организират на 29 май 2018 г. в гр. Пловдив представяне на електронна платформа за медиация. Събитието е част от програмата на проекта.

Представянето ще се състои на 29 май 2018 г. от 09.30 ч. в конферентната зала на Търговско-промишлена камара Пловдив, ул. Самара 7.

Предварителна програма

09,30 – 10,00 Регистрация

10,00 -10,10 Откриване, Представител на Търговско-промишлена камара Пловдив

10,10 – 10,30 Медиацията – един различен подход за намиране на взаимноизгодно решение, Представител на Българската търговско-промишлена палата

10,30 – 10,50 Приложно поле на медиацията. Медиацията в света на бизнеса, съдия Станислав Георгиев, зам.председател на Апелативен съд Пловдив

10,50 – 11,00 Преимущества на електронната медиация, Българска търговско-промишлена палата

11,00 – 11,20 Кафе пауза

11,20 – 11,50 Представяне на проект „е-MEDIATION – Насърчаване прилагането на информационните и комуникационните технологии при разрешаването на международни спорове“, Фондация „Право и Интернет“

11,50 – 12,30 Представяне на електронна платформа за медиация, БТПП и Декстро Рисърч

12,30 – 13,00 Дискусия

Събитието е предназначено за: предприемачи, медиатори, представители на съдебната система, съдии, адвокати, академични среди и медии.

Моля потвърдете своето присъствие на тел.: 02 8117 489 или e-mail: g.dimitrova@bcci.bg до 25 май 2018 г.