Сирма Солюшънс АД (България)

„Сирма Солюшънс” АД, най-голямата компания в рамките на „Сирма Груп Холдинг” АД, е лидер на световния и българския пазар в областта на информационните технологии, ИТ консултантските услуги и системната интеграция. „Сирма Солюшънс” АД предлага техническа експертиза в широк набор от съвременни технологии, както и доказана методология за управление на проекти и дълбоко познаване на бизнес процесите в редица сектори на икономиката, включително банков и финансов сектор, телекомуникации, електронно правителство, логистика и др.