Университет Виена (Австрия)

Основната задача и цел на този университет е създаването и поддържането на изследователска и преподавателска дейност от най-високо ниво, които се разглеждат като неотделими части („изследователски-ориентирано преподаване”). Силния фокус върху научната дейност, комбинираща фундаментални с приложно ориентирани изследвания , прави този университет много привлекателен за „острите умове”.


Експертни дейности