University of León (Испания)

Университетът е официално открит през 1979 г., въпреки че някои от неговите звена са на повече от 150 години. Университетът предлага голям брой квалификации, разпределени в петдесет различни области. Изследователското звено е организирано в университетски факултети, научни и изследователски групи и институти, изследователски услуги и технологични центрове.


Експертни дейности