Период: Септември 2009
Статус: Приключил
Контакти: Георги Димитров


Описание

Анализ на правните проблеми, произтичащи от становище на Комисията за защита на личните данни до съдебната власт относно приложението на чл. 64, ал. 1 от Закона за съдебната власт, основан на задълбочено проучване на българското законодателство и хармонизирането му с европейското право. Взети са предвид и европейските наднационални рамкови документи, регулиращи защитата на лични данни на общностно ниво.

Партньори по проекта