CLICT - Centre for Law, Information & Converging Technologies (Великобритания)

Центърът е структурно обособено звено към Университета в Централен Ланкашир (Великобритания). Основните сфери на специализация обхващат: информационно право (включително защита на личната информация и данни) и кибер престъпления, контрол върху Интернет и саморегулация, съхраняване и обмен на данни, права върху интелектуалната собственост в ИКТ и използване на 3D-modelling в рамките на обучението.