Babes-Bolyai University (Румъния)

Университетът Бабеш-Боляй е един от най-големите, най-старите и най-престижните университети в Румъния. Университетът е участвал в изграждането на историята на висшите училища в Клуж, още от шестнадесети век насам. Днес тя е една модерна институция с 21 факултета, повече от 45 500 студенти и с опитен преподавателски персонал от над 1 700 души.