Богдан Петров

Адв. Богдан Петров е учредител и старши експерт във Фондация „Право и Интернет”. Завършва право в СУ „Св. Климент Охридски” (1994 г.) и специализира мениджмънт в Университета за национално и световно стопанство. Освен това завършва и курс по право на предприемачеството и инвестициите, проведен от Международната организация за правно развитие (IDLO) в Рим, Италия (2003 г.).

Резюме

Адв. Богдан Петров е учредител и старши експерт във Фондация „Право и Интернет”. Той е член на Управителния съвет на Фондацията. Завършва право в СУ „Св. Климент Охридски” (1994 г.) и специализира мениджмънт в Университета за национално и световно стопанство. Освен това завършва и курс по право на предприемачеството и инвестициите, проведен от Международната организация за правно развитие (IDLO) в Рим, Италия (2003 г.).

Адв. Петров участва в разработването на множество законови и подзаконови нормативни актове, между които Закона за електронните съобщения, Закона за електронната търговия, измененията в Закона за кадастъра и имотния регистър, подзаконовата нормативна уредба на Закона за електронното управление и други подзаконови актове.

Адв. Петров има повече от 15 години опит в управлението на водещи проекти и международни сделки за придобиване на телекомуникационни и енергийни дружества, както и дружества, занимаващи се с информационните и комуникационни технологии в България.

Автор е на изследвания и статии в тези области, публикувани в национални и международни издания. Притежава над 8 години опит в обучението на адвокати, съдии, и държавни служители относно правните проблеми при прилагането на законодателството в областта на електронната търговия и електронното управление.

Адв. Петров е член на Международната асоциация на юристите (IBA) и Софийската адвокатска колегия.