Center for IT & Law (Великобритания)

Център за информационни технологии и право към Юридическия факултет, Бристолски университет (Великобритания).

Образователен и изследователски център, работещ в сферата на комуникационно право, електронна търговия, електронно управление, интелектуална собственост в Интернет, кибер-престъпления и др.