Десислава Ранчева

Десислава Ранчева завършва магистърска степен по Маркетинг в УНСС - гр. София. Продължава своето образование и през 2012 г. завършва магистърска степен по Корпоративни финанси в Икономически университет - гр. Варна.

Резюме

Десислава Ранчева завършва магистърска степен по Маркетинг в УНСС - гр. София. Продължава своето образование и през 2012 г. завършва магистърска степен по Корпоративни финанси в Икономически университет - гр. Варна. Преминава специализирани курсове на обучение и придобива различни компетенции по практически особености и аспекти по възлагането на обществени поръчки, управление на риска в публичния сектор, разработване и управление на европейски проекти, връзки с обществеността, защита на класифицираната информация, управление на здравословни и безопасни условия на труд.

В своето професионално развитие участва в успешното разработване, реализиране и интегриране на различни проекти и програми на организационно и национално ниво, както и на проекти от оперативни донори на ЕС. Успешно планира, подготвя правно и технически обществени поръчки за публично-правни организации. Притежава дългогодишен опит в администрирането на дейности по политики, стратегическо и финансово планиране, както и в изграждането и внедряването на системи за управление и контрол на организации в публичния сектор.

Десислава Ранчева притежава повече от 10 години опит в планирането и информационното и договорно осигуряване на организационната дейност.

През м. ноември 2015 г. се присъединява към екипа на Фондация Право и Интернет като Финансов специалист и Ръководител отдел „Стратегическо развитие“, а понастоящем заема позицията Финансов мениджър. Участва пряко в управлението на човешките ресурси, стратегически анализ, мониторинг и отчитане на широкия спектър от дейности на Фондацията, както и финансовото управление на ресурсите на организацията и проектите, по които тя е изпълнител/бенефициент. Работи активно за развитие и разширяване на цялостната дейност на организацията, както и за проучването на нови възможности за реализация на проектни идеи.