Дата: 17-18 ноември 2020 г.

Тема: Като основното събитие по двугодишния проект FAIR (Укрепване на правото на справедлив съдебен процес на заподозрените или обвинените в престъпление лица), подкрепен от Главна дирекция „Правосъдие“ на Европейската комисия, конференцията ще представлява форум за дискусии между участници от сферата на наказателното правосъдие и човешките права, на който да се обменят и споделят опит и знания.

От името на партньорите по проект FAIR, Фондация „Право и Интернет“ има удоволствието да Ви покани на конференция, която ще се проведе на 17-ти и 18-ти ноември 2020 г. Като основното събитие по двугодишния проект FAIR (Укрепване на правото на справедлив съдебен процес на заподозрените или обвинените в престъпление лица), подкрепен от Главна дирекция „Правосъдие“ на Европейската комисия, конференцията ще представлява форум за дискусии между участници от сферата на наказателното правосъдие и човешките права, на който да се обменят и споделят опит и знания.

Конференцията има за цел да събере на едно място международни специалисти по наказателно правосъдие като адвокати, прокурори, правоприлагащи експерти и съдии, както и изследователи и учени от различни академични дисциплини, защитници на правата на човека, политици и студенти от всички държави-членки на Европейския съюз. Участниците ще имат възможността да обсъдят преките резултати от проекта, както и да се запознаят с международно признати експерти по следните ключови теми:

  • Достъп до процесуални права в контекста на дигитализацията - шансове и рискове
  • Внедряване на информационни и комуникационни технологии за подпомагане на изпълнението на правото на достъп до информация и превод
  • Резултати от пилотното тестване на приложението FAIR в България и Австрия
  • Представяне на FAIR „Наръчник с добри практики”
  • Транспониране на Стокхолмската програма („Процесуални гаранции“) в Австрия, България, Гърция и Унгария

Условия за участие:

Конференцията ще се проведе във виртуален формат и ще бъде безплатна. Събитието ще бъде на английски език. За подробна програма, моля, посетете нашия уебсайт: www.projectfair.eu. Участниците трябва да се регистрират предварително по имейл на: aram.bajalan@vicesse.eu. Преди началото на събитието линкът за достъп до виртуалната стая ще бъде изпратен на регистрираните участници.

Експертни дейности