На 17.05.2024 г. в сградата на ВСС, експертите - Мина Кюркчиева и Мария Лачова от фондация "Право и интернет", взеха участие в годишната среща на Националната мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела.

На срещата бяха обсъдени свършената работа и срещнатите предизвикателства от членовете на Мрежата, споделиха се идеи и възгледи за по-нататъшното развитие на дейността на членовете на НСММСНД и звена за контакт в Европейската съдебна мрежа. Еспертите на ФПИ представиха дейностите на текущи проекти DISRUPT и RELEASE, както и резултати от наскоро приключилият проект INNOCENT.

Сред поканените да вземат участие бяха представители на ВКС, ВКП, Министерство на правосъдието, директора на НИП – г-жа Миглена Тачева, заместник-директора на НИП – г-жа Силвия Димитрова, националния кореспондент в Европейската съдебна мрежа - прокурор Цветомир Йосифов и прокурори членове на Националната прокурорска мрежа, националния представител на Р България в Евроюст - следовател Бисерка Стоянова и останалите членове на бюрото прокурор Ивайло Илиев и прокурор Елка Ваклинова, представители на Секретариата на ЕСМ, Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ – МВР, както и представители на неправителствени организации, които имат отношение към международното сътрудничество по наказателни дела.

Срещата се проведе в хибриден вариант през Zoom.