Идеин ЕООД (България)

Идеин е българска консултантска компания, предлагаща интегрирани решения за насърчаване устойчивото икономическо развитие с цел повишаване качеството на живота в България. Компанията има дългогодишен опит в областта на местното и регионалното планиране и подготовката на проекти и програми за регионално и трансгранично развитие. Услугите на компанията са фокусирани в дейности по управление и изпълнение на проекти за публичния и частния сектор, финансирани със средства от ЕС.


Експертни дейности