Institute of Legal Informatics, Leibniz University of Hannover (Германия)

Институтът по правна информатика, част от юридическия факултет на Лайбниц университета в Хановер, е най-старото заведение, посветено на научните изследвания на правните проблеми на информационните и комуникационните технологии в немски университет. Получава субсидия през 1983 година. Предмет на изследователската дейност на института включва изискванията, приложенията и последствията от използването на компютърни технологии, както в правната система така и на практика.