Период: Май 2006 – Юни 2007
Статус: Приключил
Контакти: Георги Димитров


Описание

Целта на този проект е да спомогне за преодоляване на празнините в правната сфера във връзка с развитието на информационните технологии и по-конкретно в областта на защитата на авторските права и борбата с киберпрестъпността в България.

В рамките на проекта е изготвен анализ на състоянието на защитата на интелектуалната собственост и на борбата и превенцията на киберпрестъпността в България. Разработени са предложения за изменения в българското законодателство в тези насоки, организиране на обучения на магистрати, адвокати и други експерти в областта на ИКТ, относно особеностите на защитата на интелектуалната собственост в Интернет пространството и разследване на киберпрестъпления. Резултатите от анализа са представени и обобщени на заключителна кръгла маса.

Проектът се осъществява с финаносовата подкрепа на Държавния департамент на САЩ.