Comenius University (Словакия)

Фундаменталната мисия на Университета Comenius е напредъкът и разпространението на знание и неговото разбиране. Като университет Comenius е научна институция, в която изследователската дейност отваря нови хоризонти и в същото време повишава трансфера на знания. Университет се ограничава от други изследователски центрове по своите автономни изказвания по проблемите, по безкористния характер на фундаментални си изследвания, по своя фокус към образованието и чрез факта, че рамките на университета са съвместени почти всички научни дисциплини.


Експертни дейности