Университет Gottfried Wilhelm Leibniz Hannover (Германия)

Екипът на Университета в Хановер настоява за изключителност в преподаването и изследователската дейност, също така набляга върху огромната важност на интердисциплинарността и на международния характер на своята работа. Движещата сила за изследователите е да продължават да поддържат общност, стремяща се към научно и академично прозрение, търсещо устойчиви решения по основни въпроси, засягащи бъдещето и подпомагащи създаването на здравословна среда. Тяхната работа е водена от мотото: „Да оформим бъдещето чрез знание”.


Експертни дейности