Celje Youth Center (Словения)

Celje Youth Center е организация с нестопанска цел, създадена от Община Целе, Словения. Тяхната визия е да бъдат организация, която успешно да отговори на нуждите на младите хора в бъдеще и за оформянето на място за общуване, забавление, създаване и придобиване на нови умения. Тяхната мисия е да се създадат среда, в която младите хора по един творчески и забавен начин да получат знания за участие в обществото и независим живот.