Акроним: DiFens
Период: Септември 2017 - Февруари 2019
Статус: Приключил
Контакти: Георги Димитров


Описание

Проектът DiFens обединява усилията на 5 организации – един университет, две неправителствени организации, един младежки център и един технологичен парк в съвместното разработване на иновативна онлайн платформа. Платформата ще е място, където бъдещи млади предприемачи и млади предприемачи ще могат да открият информация, съвет, менторство, както и да обменят опит по пътя на развитие на успешни бизнес начинания. Платформата DiFens ще позволи на младите предприемачи да тестват предприемаческите си идеи от гледна точка на дигиталната сигурност, включително и концепции, свързани с планирането и осъществяването на социални иновации в отговор на Европейските предизвикателства.

Днес има множество възможности за младите хора, които желаят да се захванат с класически, дигитални или социални предприемачески дейности. Те могат да се възползват от различните опции предлагани от инкубатори, акселератори, както и донорските програми на Европейския съюз. С оглед на зачестяващите кибератаки, пред младите предприемачи стои новото предизвикателство за осигуряване на дигитална сигурност като гарант на успеха на предприетите начинания. Така, целта на проекта DiFens е да отговори на тази необходимост като подчертае на младите предприемачи важността на дигитална сигурност. В същото време, проектът се фокусира и върху придобиването на специфични знания и умения за управление и развитие на бизнес модели, както и ще насърчи младите предприемачи да работят за постигането на социални иновации.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програма Еразъм+, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства в сферата на младежта. България участва в проекта наред с още 4 партньорски организации от 4 различни страни – Кипър, Словения, Полша и Гърция.

В качеството си на партньор по проекта, Фондация „Право и Интернет“ ще ръководи изпълнението на Дейност „Разработване на Наръчник DiFens “.

Онлайн менторска платформа на проект DiFens

Партньори по проекта