Center for Security Studies - KEMEA (Гърция)

Центърът за изследване на сигурността (KEMEA) е мозъчен тръст на вътрешната сигурност и утвърден център за научни изследвания от 2005 г. насам в рамките на Министерството на вътрешните работи и административното преустройство на Република Гърция (бившо Министерство на обществения ред и защита на гражданите), с цел подпомагане на внедряване на политика за сигурност в Гърция на стратегическо ниво.