Eлектронното здравеопазване е поле, в което се пресичат медицинска информация, обществено здравеопазване и бизнес, отнасящи се до здравни услуги и доставена или обогатена информация през Интернет и близки технологии. В по-широк смисъл, терминът характеризира не само техническото развитие, но също така начина на мислене, поведение и глобално мрежово мислене за местно, регионално и световно подобряване на здравните грижи, използвайки информационни и комуникационни технологии.

Старши експерт на фондация "Право и Интернет" е участвал в разработването на Стратегията за прилагане на електронно здравеопазване в България. По-късно консултира Министерство на здравеопазването при разработване на План за действие за изпълнение на Националната стратегия и участва в контрола по неговото изпълнение.

Експерти на Фондацията са участвали и в консултирането на редица частни компании и неправителствени организации при разработването на анализи, системи за обслужване на гражданите и др. в областта.

Партньори