Факултет по медийни и познавателни науки към Университета в Малта

Факултетът по медийни и познавателни науки е основан на 27 януари 2011 г., за да замени Центъра за комуникационни технологии към Университета в Малта. Това развитие е провокирано от натрупания през последното десетилетие в рамките на Центъра опит и познавателно-базираните обществени тенденции, появили се в бизнеса и индустрията. Факултетът по медийни и познавателни науки изучава създаването на знания, тяхното натрупване и многократна употреба в обществото. Факултетът изследва когнитивните и социалните науки като теоретични рамки за комуникациите, както и различните форми на дигитално-медийно изразяване и социални структури, които правят разпространението на познанието възможно.