Дата: 18 и 19 ноември 2021

Организатор: FORMOBILE

Екипът по проект FORMOBILE има удоволствието да обяви предстоящо събитие, посветено на споделянето на резултатите от проекта и представянето на ползите от проекта за правоохранителните органи и други заинтересовани страни.

Форматът на събитието включва практична демонстрация на разработените досега решения. Всички примери ще са свързани с конкретно престъпление, с оглед илюстриране как проектът подкрепя работата на различните експерти, които се включват в различните етапи от наказателното преследване – от мобилния телефон до съда.

В допълнение на демонстрацията, събитието включва дискусионен панел, посветен на правни въпроси във връзка с електронните доказателства. Панелът ще се модерира от Деница Кожухарова от нашия екип, като ще включва представители на партньорските проекти – LOCARD и ROXANNE.

Събитието е отворено за участие за всички експерти в областта на мобилната криминалистика.

Събитието ще се проведе онлайн на 18-ти и 19-ти Ноември 2021 г.

Не се колебайте, а се регистрирайте на следния адрес.