Georg-August-Universität Göttingen (Германия)

Университетът е основан през 1737 г. и е разпознат като научно-изследователска институция, поддържаща контакти в международни мрежи в над 70 страни. В момента активно работят 13 факултета и повече от 120 дисциплини в сферата на природните науки, математиката и информатиката, правото, икономиката и социалните науки, хуманитарните науки и теология, и медицината.