Institute for Information, Telecommunication and Media Law, University of Münster (Германия)

Институтът по информационно, телекомуникационно и медийно право, част от Университета в Мюнстер, има за цел да проучи правната рамка на информационното общество. Сред задълженията на членовете на института е да въведат информационното, комуникационното и медийно право в академичната доктрина и обучение.