National Research Council (Италия)

Националният изследователски съвет е водещата публична организация в Италия със задължението да извършва, насърчава, разпространява и подобрява научноизследователската дейност в основните отрасли на научното развитие, както и приложението и за целите на научното, технологичното, икономическото и социалното развитие на страната. За тази цел дейностите на организацията са разпределени в макро зони на интердисциплинарни научни и технологични изследвания в няколко сектора: биотехнологиите, медицината, околна среда и земя, информационни и комуникационни технологии, модерни системи за производство, съдебни и социално-икономически науки, класическите науки и изкуства.


Експертни дейности