Association for Technology and Internet - APTI (Румъния)

Асоциация за технологии и право се занимава с промотиране и разработване на стандарти за качество на обществените информационни услуги, предпазване на потребители от незаконни действия, които могат да бъдат извършени в Интернет пространството, участие в съставяне на различни правила, които следва да бъдат приети с цел защита срещу и санкция срещу злоупотреби във връзка с обществените информационни услуги и др.