Centre for Law in the Information Society, Leiden University (Нидерландия)

eLaw@Leiden – Център по право в информационното общество, e център за изследвания и образование към Лайденския университет, занимаващ се с взаимодействието между законодателството и информационните и комуникационните технологии. Мисията на центъра е да развива и разпространява комплексни знания и експертиза в областта на регулационните модели и инструменти, които могат да допринесат за едно устойчиво информационно общество в цял сят. Основните функции на центъра са образованието и научните изследвания в областта на правото и ИКТ.