Vienna Center for Societal Security - VICESSE (Австрия)

VICESSE е наскоро създаден частен изследователски институт с нестопанска цел, осигуряващ платформа за интердисциплинарни изследвания в областта на сигурността, социално-правни изследвания и криминология.