Събития


23 - 25 март 2015 г.

Специализирано обучение по производства пред съда при настаняване на дете извън семейството по Закона за закрила на детето. Прекратяване на настаняването. Противоречива съдебна практика – гр. Вършец

Обучение по производства пред съда при настаняване на дете извън семейството по Закона за закрила на детето. Прекратяване на настаняването. Противореч...

23 - 25 март 2015 г.

Специализирано обучение по обхват, цели, материално-правни и процесуално-правни аспекти на финансовото профилиране – гр. Правец

Обучение по обхват, цели, материално-правни и процесуално-правни аспекти на финансовото профилиране

19 март 2015 г.

MAPPING Кръгла маса: Нововъведения в частната сфера

На 19 март 2015 г., кръглата маса по темата за нововъведения в частната сфера беше проведена от MAPPING консорциума в Женева. Дискусията между главнит...

17 - 18 март 2015 г.

MAPPING Среща на Управителния комитет

На 17 и 18 март 2015 г., в Женева, Швейцария, се състоя среща на Управителния комитет на проект MAPPING.Фондация "Право и Интернет" бе представена от...

18 - 20 март 2015 г.

Специализирано обучение по проблеми в производството по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди за дейност на правозащитните органи и на органите на съдебната власт... - гр. Велинград

Обучение по проблеми в производството по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди за дейност на правозащитните органи и на органите на...

18 - 20 март 2015 г.

Специализирано обучение по административнонаказателно право – гр. Велинград

Обучение по административнонаказателно право

16 - 18 март 2015 г.

Специализирано обучение на съдии, прокурори и следователи – членове на комисиите по професионална етика за повишаване на капацитета на Комисиите по професионална етика в органите на съдебната власт – гр. Сливен

Обучение на съдии, прокурори и следователи – членове на комисиите по професионална етика за повишаване на капацитета на Комисиите по професионална ети...

16 - 18 март 2015 г.

Специализирано обучение по обхват, цели, материално-правни и процесуално-правни аспекти на финансовото профилиране – гр. Сливен

Обучение по обхват, цели, материално-правни и процесуално-правни аспекти на финансовото профилиране

16 - 18 март 2015 г.

Специализирано обучение по облигационно и международно право – гр. Велинград

Обучение по облигационно и международно право

16 - 18 март 2015 г.

Специализирано обучение по право на интелектуалната собственост и митническо право на ЕС – гр. Варна

Обучение по право на интелектуалната собственост и митническо право на ЕС

11 - 13 март 2015 г.

Специализирано обучение за административни ръководители по финансово управление и приложението на ЗФУКПС – гр. Велико Търново

Обучение за административни ръководители по финансово управление и приложението на ЗФУКПС

11 - 13 март 2015 г.

Специализирано обучение по проблеми в производството по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди за дейност на правозащитните органи и на органите на съдебната власт... - гр. Варна

Обучение по проблеми в производството по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди за дейност на правозащитните органи и на органите на...

11 - 13 март 2015 г.

Специализирано обучение по производства пред съда при настаняване на дете извън семейството по Закона за закрила на детето. Прекратяване на настаняването. Противоречива съдебна практика – гр. Сливен

Обучение по производства пред съда при настаняване на дете извън семейството по Закона за закрила на детето. Прекратяване на настаняването. Противореч...

09 - 11 март 2015 г.

Специализирано обучение на съдии, прокурори и следователи – членове на комисиите по професионална етика за повишаване на капацитета на Комисиите по професионална етика в органите на съдебната власт – гр. Велинград

Обучение на съдии, прокурори и следователи – членове на комисиите по професионална етика за повишаване на капацитета на Комисиите по професионална ети...

09 - 11 март 2015 г.

Специализирано обучение по обхват, цели, материално-правни и процесуално-правни аспекти на финансовото профилиране – гр. Велинград

Обучение по обхват, цели, материално-правни и процесуално-правни аспекти на финансовото профилиране

09 - 11 март 2015 г.

Специализирано обучение по административнонаказателно право – гр. Велико Търново

Обучение по административнонаказателно право

25 - 27 февруари 2015 г.

Специализирано обучение на съдии, прокурори и следователи – членове на комисиите по професионална етика за повишаване на капацитета на Комисиите по професионална етика в органите на съдебната власт – гр. Вършец

Обучение на съдии, прокурори и следователи – членове на комисиите по професионална етика за повишаване на капацитета на Комисиите по професионална ети...

25 - 27 февруари 2015 г.

Специализирано обучение по проблеми в производството по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди за дейност на правозащитните органи и на органите на съдебната власт... - гр. Велико Търново

Обучение по проблеми в производството по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди за дейност на правозащитните органи и на органите на...

25 - 27 февруари 2015 г.

Специализирано обучение по административнонаказателно право – гр. Правец

Обучение по административнонаказателно право

23 - 25 февруари 2015 г.

Специализирано обучение по право на интелектуалната собственост и митническо право на ЕС – гр. Велинград

Обучение по право на интелектуалната собственост и митническо право на ЕС

© Фондация "Право и интернет" Вход

Този уебсайт използва бисквитки, за да осигури по-добро потребителско преживяване. Използвайки нашите услуги, Вие се съгласявате с това.