ИНТЕРПОЛ (Франция)

Международна организация за криминална полиция (ИНТЕРПОЛ) е световно известна организация на полицията с 188 страни членки. Създадена през 1923 г., тя улеснява трансгранично полицейско сътрудничество и подпомага всички организации, органи на властта и служби, чиято мисия е да предотвратят или да се борят с международните престъпления.