Period: Ноември 2014 - Октомври 2015
Status: Finished
Contacts: George Dimitrov


Description

Проектът включва предоставяне на комплексни правни консултации по въпроси на правото в областта на електронното управление и защитата на личните данни и административното право на водеща българска софтуерна компания, която развива комплексна дейност в сферата на информационните технологии, в т.ч. разработка и внедряване на информационни системи и специализиран софтуер, консултантски услуги и обучение.