Masaryk University (Чехия)

Работната група по Право и ИКТ, основана през 2005 г. като част от юридическия факултет на Университет Масарик, е първото академично звено в Република Чехия, което специализира в сферата на право на информационните и комуникационните технологии и правната информатика. Основната цел на работната група е да се разработи и координира всеобхватен план на магистърски курсове в различните дисциплини на ИКТ правото и на правната информатиката, да координира международното сътрудничество в научноизследователската дейност в тези области и да предоставя юридически експертиза за различни обществени и частни ИКТ проекти.