Research Center for Legal and Economic Issues of Electronic Communication (Полша)

Изследователският център за правни и икономически въпроси на електронната комуникация към Университета на Вроцлав е първото академично учреждение в Полша, създадено с цел реализирането на проучвания в следните области: електронни договори, телекомуникационно право, компютърни престъпления, защита на личните данни, прилагане на ИТ технологии в съдебната система, защитата на интелектуалната собственост в Интернет, електронно правителство, правна информатика, медийно право, правни аспекти на достъпа до информация.