Personal and career development

Author: Prof. Dr. Daniela Ilieva

Year of publish: 2024
Publisher: Law and Internet Foundation

Price: 30.00 BGN

Annotation

This book is a guide for personal self-discovery and career guidance. It will help you get to know yourself first and foremost, because only a person who knows himself, his talents and his strengths, a person who lives and works in harmony with his talents and gifts, can achieve well-being, success and satisfaction in the different areas of life. The book is a revised and expanded version of Managing Personal Development with an all-new final chapter of questions, techniques and exercises to aid the reader's self-discovery process, guiding them through reflections and responses.

​Описание

Темата за личностното развитие и изборите, които правим в живота, винаги ме е вълнувала. Изследванията ми в тази област не престават и всеки ден ме води към нови открития за човека, неговото поведение, избори за образование и кариера, решения и последствия, но най-вече към надежда, че ще се формира ново разбиране за таланта и неговото развитие. В книгата е заложена теза, че само личност, която познава себе си, своите таланти и своите силни страни, живее и работи в синхрон със заложбите и дарованията си, може да направи най-правилния избор за образование, а от там да се развие кариерно в най-подходящата област.

Съдържание:

ВЪВЕДЕНИЕ

ГЛАВА ПЪРВА. ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ

 1. Личност
 2. Развитие
 3. Процес на личностно развитие
 4. Ценностна система и модели за развитие на ценностната система
 5. Концепцията Well-being

ГЛАВА ВТОРА. ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА

 1. Кариерно развитие
 2. Управление на таланта
 3. Менторство
 4. Коучинг
 5. Програми за развитие

ГЛАВА ТРЕТА. МОДЕЛИ, ТЕХНИКИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

 1. Науката зад подсъзнанието
 2. Метапознание
 3. Каква е моята личност?
 4. Въпроси за себепознание
 5. Седем начина да разберете по-добре себе си
 6. Как да отговоря на въпроса „какво искам да правя с живота си?“
 7. Какви са мечтите ви?
 8. Каква е вашата представа за себе си и защо това има значение?
 9. Пет съвета за създаване на положителна представа за себе си
 10. Как да откриете силните си страни
 11. Разчитате ли на себе си?
 12. Как да разберем нашите „фитили“
 13. Как да различите своите потребности от своите желания
 14. Какво е успех?
 15. Как да успеем в живота
 16. Как да си придадете повече сили
 17. Обърнете внимание на навиците си
 18. Какво представляват инстинктите и откъде идват?
 19. Как да бъдем по-интроспективни
 20. Как да практикувате повече самоконтрол
 21. Как да станете по-критичен мислител
 22. Три начина да бъдете по-адаптивни
 23. Шест упражнения за съзерцание за по-добро психично здраве
 24. Съвети за „мотивация в понеделник“
 25. Дневник за откриване на себе си

ЗАКЛЮЧЕНИЕ