Фондация „Право и Интернет“ е официално призната научна организация в Регистъра на научната дейност на Министерството на образованието и науката като изследователски център (research center). Разполага с екип от хабилитирани лица и докторанти, както и външни научни работници. Инициира, подпомага и провежда дейности по реализирането на научно-приложни изследвания, проучвания, програми и проекти в областта на новите технологии и технологичното развитие.